Hij kijkt al een halve eeuw rond in het bos, en leert er nog dagelijks. Simon Klingen (1948) is een bekende in de Nederlandse en Vlaamse boswereld. Veel vakmensen en in bos geïnteresseerde leken volgen zijn cursussen, altijd in het bos. Ze leren op een vernieuwende manier naar bos en bosbeheer kijken. Die kijk op het bos heeft hij in 2017 vastgelegd in het boekje Twaalf boslessen, dat nog altijd veel wordt gelezen. 

Hij heeft geen uitgesproken oordeel over wat we met het bos moeten, maar wel over wat er met bos allemaal kan, en laat cursisten en lezers dat zelf ontdekken. Met Zeven vragen over BOS en KLIMAAT geeft hij een genuanceerd beeld over de rol van bos in het klimaat­vraagstuk.